Løvås Terrasse
15 enheter, 70m2 - 130m3
Oppstart 2004 - Ferdigstillelse 2006


Løvaas Terrasse har beliggenhet i Fyllingsdalen. Det spesielle med dette prosjektet, er at bygget er plassert opp på en Tysk bunker fra 2. verdenskrigen. Dette kombinert med avtrapping i terrenget dannet en situasjon der volumet på bygningen måtte få et bearbeidet uttykk, for å imøtekomme nærliggende omgivelser. Bygget er derfor delt i to sentrale volumer, som er koblet sammen via en sirkelformet toppleilighet som strekker seg langs begge volumene. Fasadene er pusset med innslag av trepanel og fasadeplater.

Illustrasjoner: O N Ely – BO Arkitekter