Kuvågen Barnehage

Barnehagen har beliggenhet på Ytre Moberg på Os. Den private barnehagen har 5 avdelinger, samt en ute avdeling. Hovedbygningen, med 4 avdelinger, er buet svakt med bakgrunn i tomtens form og som vær beskytter. Valget av gress på taket og Kebony panel er for å oppnå lave vedlikeholds utgifter. Store vindusflater i yttervegg og overlys gir lyse lokaler. Små vinduer i grunnfarger og plassert i varierte høyder gir lys inne, men også et lekende uttrykk i fasaden.

På grunn av manglene barnehagedekning, samt egent plass på tomten er det under oppføring en Pavilion for 1 avdeling. For å fortsette med det lekende uttrykket, har bygningen fått en 12 kantet form. Det er også lagt vekk på lys inn i lokalene gjennom store vindusflater og overlys.