LID Terrasse

Lid terrasse har beliggenhet i Åsane. Bo Arkitekter AS ble engasjert av Bergen og Omegn boligbyggelag for utarbeidelse av skisse prosjektet. Oppgaven gikk ut å rehabilitere den 4. etasjes leilighetsblokken, samt påbygg. Strategien med påbygningen, var å forbedre blokkens utseende og for oppnå lavere rehabilitertingskostnader.

Hovedmålet for prosjekter var å skape en helhetsform. Bygningen som er 100m lang er blitt delt
inn i to fløyer, for å fange blikket. Påbyggingen som er på to etasjer, har fått fasade enheter som korresponderer med de eksisterende fasade inndelingen. Den nye oppdelingen danner bevegelse
i fasaden, i kontrast til den stramme i den eksisterende fasaden.

Illustrasjoner: O N Ely – BO Arkitekter