Sano Eiendom

Sano Eiendom er prosjektleder for dette kontorbygget, plassert i et av Bergens store industriområder. Bygget er ca 7200 m2 og skal hovedsaklig huse et privat medisinsk senter.

Tomtens utforming gjorde at bygget måtte være L-formet, med avskårne hjørner. Mye av utformingsarbeidet var basert på å få byggets form til å fungere både estetisk og bruksmessig.

De avskårne hjørnene har rød panelkledning, for å skille dem fra resten av fasaden. Videre er bygget "rammet inn" av en takkonstruksjon som går over de avskårne hjørnene og "fester" bygget til bakken. Baksiden av bygget er kledd med svarte, høyglansete plater som gir en solid innramming, mens fronten er kledd i bølgeblikk for å skape en lettere, visuell iøynefallenhet.

Illustrasjoner: Cesare Monti