Fosswinkelsgate 19

Leilighetskompleks bygget mellom to leiegårder nær Universitetet i Bergen.
Elleve boenheter (40m2 - 75 m2) fordelt over 4 etasjer, med tre enheter per etasje.

En lengre diskusjon med Byantikvaren resulterte i de to alternative fasadene, der "Study 2" ble foretrukket, da "Study 1" ikke var historisk korrekt. Fasaden på "Study 2" er i rød Stucco, med store vindusflater som gir leilighetene betydelig dagslys og utsikt. Oransje vindusfilm er brukt på noen av vinduene for å gi et varmt lys i leilighetene og den gir fasaden en ekstra, interessant detalj. Inngangspartiet har kvaliteter som glassbyggestein og skifer. Byggestart 2007.

Illustrasjoner: O N Ely – BO Arkitekter