Råstølen
50 enheter – ferdigstilt 2005

Lavblokker og rekkehus; nøkterne familieboliger. Med enkle grep, som 'V' formete tak og smale fasader, har husene fått et uttrykk som bryter det monotone. De store glassflatene på begge sider sørger for gjennomgang av lys som gir boligene en luftig og åpen romopplevelse. Ved å velge fasademateriell i vertikal retning og bruk av enkle tak former og store glassflater, har bygningsvolumene fått en naturlig oppdeling.